top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Arb. Melike Gökçe AK

SPK, Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirledi

Güncelleme tarihi: 18 Haz 2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırladığı Kitle Fonlaması Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğe ilişkin SPK'dan yapılan açıklamada, kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasların 3 Ekim 2019'da Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hazırlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ile belirlendiği anımsatıldı.


Paya dayalı modelin hayata geçmesinin ardından Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde borçlanmaya dayalı kitle fonlaması modeline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacı doğduğu aktarılan açıklamada, "Paya dayalı kitle fonlamasıyla ilgili uygulamada ortaya çıkan durumlar da dikkate alınarak, SPK tarafından Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği revize edilmiş ve hazırlanan Kitle Fonlaması Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, tebliğ ile getirilen yenilikler hakkında bilgi de verildi.


Buna göre, tebliğ ile girişimci tanımı, projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye'de yerleşik kişiler ile limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri kapsayacak şekilde güncellendi. Girişim şirketi tanımına, anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek anonim şirketlere ilave olarak anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketler eklendi.


Tebliğde fonlanan şirket tanımı da "girişimciler tarafından kurulan anonim şirket veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketi" olarak belirlendi.


Platformların kuruluşuna ilişkin şartların da düzenlendiği tebliğ kapsamında, anonim ortaklık olma, asgari sermaye, yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması gibi şartlar getirildi. Ayrıca, platformlara birden fazla yatırım komitesi oluşturabilme imkanı tanındı. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti gösterecek platformlar için yatırım komitesi üyelerine ilişkin ilave tecrübe ve lisans şartı koşuldu.


Yeni tebliğ ile borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişimcilere kredibilite raporu hazırlama ve yatırım komitesine de bu kredibilite raporunu değerlendirme yükümlülüğü getirildi. Platforma ise projeye ilişkin kredi skoru hesaplama şartı koşuldu.


Öte yandan platformların kuruluş için izin aldıktan sonra 6 ay içinde listeye alınmak üzere SPK'ya başvurmasına, listeye alındıktan sonra ise 6 ay içinde faaliyete geçmeyen platformların listeden çıkarılmasına yönelik hüküm eklendi.


GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK YATIRIM SINIRLARI ARTIRILDI


Tebliğ ile nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilere yönelik yatırım sınırları artırıldı. Tebliğe göre, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 50 bin lira yatırım yapabilecek. Ancak bu sınır 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin yüzde 10’u olarak uygulanabilecek.


Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında, borçlanma araçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin nakit yerine fonlanan şirketin payının verilmesi veya bilgi formunda belirtilen şeklinde yerine getirilmesi imkanı tanındı.


Bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde platformlar aracılığıyla paya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabileceği düzenlendi. Ayrıca, paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamayacağı, ancak, paya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda borçlanmaya dayalı kampanya yürütülmesinin mümkün olduğu ve bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya sürecinin de sonlandırılacağı hüküm altına alındı.


Benzer şekilde; bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde platformlar aracılığıyla borçlanmaya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabileceği düzenlendi.


Öte yandan borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamayacağı, ancak borçlanmaya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda paya dayalı kampanya yürütülmesinin mümkün olduğu ve bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya sürecinin de sonlandırılacağı hükmü getirildi.


borsa döviz ekranı
kitle fonlama

54 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page