top of page

Start-Up Hukuku

 

Startup, Türkiye’de son zamanlarda giderek artan bir iş modeli kavramıdır. Sıfırdan bir fikirle başlayan girişimcinin şirket kurarak işlerini yürütmesi olarak değerlendirebilir.

 

Yeni fikirler teknolojik gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde girişimcinin kafasında şekillendikten sonra, gerekli yatırımlar sağlanabilirse uygulamaya konulabilmektedir. Ancak burada değinilmesi gereken hususlar; yeni bir fikrin nasıl korunacağı, startupın girişimci ve yatırımcı açısından değerlendirilmesi, kurulacak şirketin nasıl kurulması gerektiği gibi temel problemlerdir. Bu noktada hayatımıza yeni bir kavram olarak “startup hukuku” girmektedir.

Startup (Girişimcilik) Hukuku ise Bilişim Hukuku, Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukukunu barındıran, bahsettiğimiz gibi girişimcilik sektörünün etkisiyle ortaya çıkmış yeni bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. Girişimler, faaliyet gösterdikleri alanların hukuk kuralları ile de doğrudan etkileşim halinde olduklarından girişim hukuku alanı giderek genişlemektedir. Girişim yapılabilecek alan sınırsız olunca, E- Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması ve Vergi Hukuku da kendiliğinden bu alan ile ilgilenenlerin hayatının bir parçası olmaktadır.

Ne yapıyoruz?

Düzenli olarak startup kuracaklara yönelik hukuki rehberler hazırlıyoruz.

Girişimcilik ekosistemine ilişkin güncel gelişmeleri hukuki yönüyle irdeliyoruz.

Startup kuracaklara her aşamada hukuki destek sağlıyoruz.

Hukuk ve girişimcilik kavramlarını tanımlıyoruz.

Startup Hukuku eğitimiyle girişimcilerin startup hukuku bilinci edinmesi için çabalıyoruz.

Start-Up Hukukuna ilişkin güncel makale ve haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

bottom of page