top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Arb. Melike Gökçe AK

İmza sirkülerinden vazgeçme zamanı geldi mi?

Bilindiği gibi 7263 Sayılı Kanun’un 23. maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 373. maddesine eklenen fıkra uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınacağı ve şirketlerden bu kayıtlara ilişkin ticaret sicil müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlar dışında hiçbir belge istenemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Bu hüküm üzerine birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından yakın zamanda ilgili yönetmeliklerdeki her türlü başvurular bakımından imza sirküleri yerine ticaret sicil tasdiknamesinin sunulmasının yeterli olduğu yönünde değişiklikler yapılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmeyen ve tamamen tacirler arasındaki uygulamaya dayanan “imza sirküleri” niteliği gereği kesin bir belge olmayıp, daha önce ticaret sicil gazetesinde ilan edilen kararlara uygun olarak sirkülerin noterde düzenlendiği sıradaki temsil durumunu yansıtmaktadır. Bu kapsamda sadece imza sirkülerine göre yetki tespiti yapmak birçok bakımından hatalı sonuçlara yol açma riski taşımaktadır. Söz konusu nedenlerle, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği altyapı ve temsilde güvenlik açısından elektronik ortamda temin edilecek ticaret sicil tasdiknamesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlar ve MERSİS kayıtları üzerinden yapılacak sorgulamaların bizleri kesin sonuçlara götüreceği ve iş yapma kolaylığını artıracağı hususu özellikle değerlendirilmelidir.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Nedir? Tebliğde Neler Var ?

Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayımlandı ve eko sistemde kitlesel fonlama yani dünyada bilinen adlarıyla crowdfunding – crowdsourcing konularda bir heyecan yar

TİCARİ İŞLETME DEVRİ NASIL YAPILIR?

Ticari işletme nedir? TTK md. 11’e göre, “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedi

TİCARİ İŞLETME REHNİ

Borçlunun karşı tarafa sağlayabileceği güvence, genel olarak 2 türlü olur; Kişisel güvence : kefalet ve garanti sözleşmesi gibi Ayni güvence: taşınır rehni ve taşınmaz rehni gibi ​ Taşınmaz

Commenti


bottom of page